Petra Skluzáčková

Ateliér

Na Klimentce 1
Praha 6
160 00

E-mail: skluzackova@seznam.cz
Telefon: 604 121 758

Facebook

Narodila se v Praze 24. 2. 1979 v rodině s malířskými kořeny. Její dědeček i otec se věnovali malbě jen zájmově, Petra si malování vzala jako životní poslání. Jako třetí v této generační linii začala prokazovat malířské sklony již v době dospívání, kdy navštěvovala kreslířský kurs při Výtvarné škole Václava Hollara v Praze.

Její záběr je velmi široký, a to jak při využití technik (uhel, pastel, tempera, olej), tak zejména v žánrové rozmanitosti její tvorby.

Je věrná portrétistka, neboť prvořadě usiluje o zachycení podoby, do které se snaží promítnout okamžik duševního naladění portrétované osoby. Zvládá, ale také žánr karikatury. Krajinomalbu chápe jako rušný vstup do většinou městského nebo přímořského prostředí. Vyhledává navíc zajímavá zákoutí a snaží se o jejich zachycení v době ranní či večerní.

Petra je výrazná malířka mnoha podob. Přestože citlivě vnímá a hluboce prožívá každý okamžik, v jejím díle není ani stopa po sladkobolném či sentimentálním pohledu.

Média

Knihy

Vydavatel: Nová tiskárna Pelhřimov, Je to fuč,2020, autor: Pavel Šmidrkal
Vydavatel: Nová tiskárna Pelhřimov 2018, Babráci, autor: Pavel Šmidrkal
Petra Skluzáčková ve Slovníku čs. výtvarných umělců
Petra Skluzáčková v Okamžicích pro potlesk

Tisk

2006, 8. července — MF Dnes: V uličkách jejího srdce
2006, 7. 4. — Kutnohorský deník: Modrá galerie přivítala malířku portrétů a krajin
2004/24 — Areport, karikatury olympioniků z ateliéru Petry Skluzáčkové
2003/7 — Areport: Z metařů hasiči
2002, 6. 12. — Týdeník Milevské noviny: Výstava Petry Skluzáčkové
2002, 6. 2. — Táborsko: Výstava mladé malířky, o níž se mluví
2001, 13. 7. — Písecko: Veliteli věnovala nejen milý pohled svůj, ale i malovaný
2001, 5. 6. — Táborsko: Hosté vernisáže si odnesli dva obrazy

Tématické kalendáře

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Reklama a film

Reklama Apollo Munich Health Insurance
Nemocnice na kraji města — Nové osudy