Malířka Petra Skluzáčková

Petra Skluzáčková se narodila v Praze 24. 2. 1979 v rodině s malířskými kořeny. Její dědeček i otec se věnovali malbě jen zájmově, Petra si malování vzala jako životní poslání. Jako třetí v této generační linii začala prokazovat malířské sklony již v době dospívání, kdy navštěvovala kreslířský kurs při Výtvarné škole Václava Hollara v Praze.

Její záběr je velmi široký, a to jak při využití technik (uhel, pastel, tempera, olej), tak zejména v žánrové rozmanitosti její tvorby.

Je věrná portrétistka, neboť prvořadě usiluje o zachycení podoby, do které se snaží promítnout okamžik duševního naladění portrétované osoby. Zvládá, ale také žánr karikatury. Krajinomalbu chápe jako rušný vstup do většinou městského nebo přímořského prostředí. Vyhledává navíc zajímavá zákoutí a snaží se o jejich zachycení v době ranní či večerní.

Petra je výrazná malířka mnoha podob. Přestože citlivě vnímá a hluboce prožívá každý okamžik, v jejím díle není ani stopa po sladkobolném či sentimentálním pohledu.